Головна сторінка
Керівництво
Структура Департаменту
Питання кадрової політики
Аналітика
Адміністративні послуги
Виставкова діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність
Інвестиційна діяльність
Інноваційна та науково-технічна діяльність
Цінова політика
Розвиток споживчого ринку
Регіональна політика
Реформи у регіоні
Промисловість
Фінанси
Підприємництво
Регуляторна політика
Звернення громадян
Державні закупівлі
Поточна діяльність
Доступ до публічної інформації
Громадське обговорення
Проект ЄС для внутрішньо переміщених осіб
Контактна інформація
Очищення влади

Проект ЄС для внутрішньо перміщених осіб


Неофіційний переклад з англійської на українську

    Запрошення до вираження зацікавленості: Підтримка громад, що опинилися під впливом конфлікту в Україні (07/10/2014)

Європейський союз (ЄС) прагне визначити доречні дії з підтримки заходів на базі громад, що стосуються тимчасового розміщення та розселення переміщених осіб, їхньої інтеграції у приймаючих громадах та скорішого відновлення на постраждалих від конфлікту територіях, що перебувають під контролем уряду України.

    Ця ініціатива є частиною довгострокової підтримки Європейським Союзом Програми реформування політики регіонального розвитку, що впроваджується урядом України. Ціль ініціативи полягає в тому, щоб зміцнити потенціал місцевих органів влади та інших зацікавлених сторін в розробці та реалізації ефективних програм регіонального розвитку. У ситуації, що склалася наразі в Україні, це означає, в тому числі, забезпечення своєчасних і адекватних стратегій реагування та допомоги населенню в тяжкому становищі, пов’язаному з прибуттям великої кількості людей, які тікають від війни та анексії їхніх рідних міст, а також у спробах відновити мінімальні рівні послуг на територіях, які повернулися під контроль уряду.

    Визнаючи нагальність потреб, пов’язаних із підготовкою до зими, що наближається, географічну специфіку потенційних виконавчих партнерів і необхідність гнучкості у визначенні заходів з метою забезпечення належного контролю, ЄС застосовує спеціальні кризові процедури, які дозволяють укладати контракти після прямих переговорів. Учасники, які відповідають критеріям прийнятності, запрошуються до подання короткого вираження зацікавленості, що має містити короткий огляд проблем, які належить вирішити, чітко визначені рамки з точки зору географії та цільової групи, заплановані заходи та опис того, як вони можуть бути реалізовані в найкоротші терміни, базовий бюджет з рівнем деталізації, що дозволяє чітко відрізнити затрати власне на діяльність від організаційних і адміністративних витрат.

    Після та за умови підтвердження адміністративної прийнятності партнера (-ів ), доречності і технічної та фінансової здійсненності запропонованих проектів, ЄС розпочне прямі переговори з виконавчим партнером (-ами), щоб довести пропозицію до підписання контракту в найкоротші терміни.

Вимоги:

1. В межах загальної цілі зміцнення потенціалу української влади регіонального рівня та інших зацікавлених сторін з метою сприяння згуртованості, соціально-економічному розвитку та національному діалогу, пропоновані проекти мають охоплювати одну або більше з таких конкретних цілей:

                1.       Ефективне вирішення проблем та недоліків у базовій комунальній інфраструктурі (транспортна доступність, електрика, водопостачання, опалення) та наданні громадських послуг (врядування громад, освіта, охорона здоров'я), що є наслідком або загострилися внаслідок прибуття великих груп переміщеного населення.

                2.       Підтримка базового ремонту та інших тимчасових заходів з метою розміщення переміщеного населення в зимовий період.

                3.       Ремонт пошкодженої комунальної інфраструктури та відновлення громадських послуг на територіях, що безпосередньо постраждали від конфлікту та перебувають під контролем уряду України.

          4.       Цільова допомога з метою ремонту пошкодженого житла для населення, що проживає або повертається до територій, що безпосередньо постраждали від конфлікту та перебувають під контролем уряду України.

                   5.       Стимулювання економічної діяльності серед переміщених осіб та у приймаючих громадах.

               6.       Заходи з розпочинання та зміцнення процесів примирення, в разі необхідності, між переміщеними особами та приймаючими громадами або між населенням, що повертається, та тими, хто залишався.

2. Підтримка надаватиметься у вигляді гранту з мінімальним обсягом 200 000 євро та максимальним обсягом 2 000 000 євро. Грант має складати не менше 50% від сукупних прийнятних витрат на реалізацію проекту. Щонайменше 10% від прийнятних витрат на реалізацію проекту мають бути надані заявником із власного бюджету. У виняткових і добре обґрунтованих випадках можуть розглядатися винятки з цього правила.

3. Заявник вважається прийнятним тільки, якщо він:

                1.       Є юридичною особою, зареєстрованою в Україні

                2.       Є неприбутковим

                3.       Є органом місцевої влади:

(i)      Обласна адміністрація

(ii)    Обласна рада

(iii)   Міська адміністрація обласного центру

(iv)  Київська міська державна адміністрація

(v)    Міста Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Бердянськ та Сєверодонецьк

            4.       Є безпосередньо відповідальним за підготовку та управління проектом

Заявник може діяти самостійно або разом із співзаявником (-ами):

                1.       Неурядовими організаціями, зареєстрованими в Україні

                2.       Міжнародними організаціями

4. Початкова запланована тривалість проекту не може бути менше 6 та більше 18 місяців.

5. Проекти мають реалізовуватися в одній або декількох областях України. Жодні проекти не є прийнятними на територіях, що не знаходяться під повним адміністративним контролем уряду України.

Зацікавлені сторони повинні підготувати вираження зацікавленості .

1. Вираження зацікавленості треба подавати електронною поштою на адресу: delegation-ukraine-tenders@eeas.europa.eu

 2. Кінцевий термін подання вираження зацікавленості: 31 жовтня 2014 року.

 3. Всіх прийнятних заявників, чиї запропоновані проекти вважатимуться доречними в рамках цього Запиту, буде запрошено до переговорів щодо прямого надання гранту. Проте, оскільки це стосується прямих переговорів у кризовій ситуації, повні пропозиції будуть оцінюватися, і, якщо їх буде визнано прийнятними та здійсненими, відповідні контракти будуть укладатися по черзі в порядку надходження.

    Інформаційні матеріали:

    Посібники з розробки Концептуальної Ноти та Повної форми заявки та інструкцій щодо їх заповнення можна знайти тут:   http://surdp.eu/Web-internal-Useful-materials
 

 Бланк попередньої зацікавленості можна знайти тут:  http://surdp.eu/uploads/files/eoi__concept_note_UA.PDF

До початку сторінки