Головна сторінка
Керівництво
Структура Департаменту
Питання кадрової політики
Аналітика
Адміністративні послуги
Виставкова діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність
Інвестиційна діяльність
Інноваційна та науково-технічна діяльність
Цінова політика
Розвиток споживчого ринку
Регіональна політика
Реформи у регіоні
Промисловість
Фінанси
Підприємництво
Регуляторна політика
Звернення громадян
Державні закупівлі
Поточна діяльність
Доступ до публічної інформації
Громадське обговорення
Проект ЄС для внутрішньо переміщених осіб
Контактна інформація
Очищення влади

промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції
за основними видами діяльності
за січень-жовтень 2015 рік

 

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

 

 

 

Промисловість (B+C+D+E за КВЕД-2010)

86633050,0

100

Добувна та переробна промисловість;
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

86288595,0

99,6

Добувна та переробна промисловість

78753839,6

90,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

29670969,3

34,2

Переробна промисловість

49082870,3

56,7

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв
і тютюнових виробів

20179155,8

23,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів

311788,8

0,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

527734,4

0,6

Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

20098924,3

23,2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1009649,0

1,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...1

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції

756669,7

0,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

689158,5

0,8

Машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання

5090999,4

5,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7534755,4

8,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

344455,0

0,41 Оцінка значення цього показника буде здійснена додатково.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним принципом (по однорідних продуктах).

До початку сторінки